Ladislav Ševčovič

http://sevcovic.extel.sk
Osobné informácie
Diplomová práca systémom LaTeX
Praktikum z rádiospektroskopie
Výpočtové cvičenia
Fyzikálne merania
Deklarácia akademickej slobody

Keď sa človek sám nepochváli, nikto to zaňho neurobí.
Bohumil HRABAL

Tí, ktorí nás privedú k tomu, aby sme verili nezmyslom, nás dovedú aj k tomu, aby sme páchali zverstvá.
VOLTAIR

Investujte do brucha! Táto investícia dáva rýchle a viditeľné výsledky. Investícia do hlavy je dlhodobá a neistá.
Dušan RADOVIC

Posledná aktualizácia 10. decembra 2017
© 2000-2017 L. Ševčovič